KEC WINTER CONTEST Kids 1-3 04.01.21 – 14.01.21


Ogłaszamy konkurs zimowy dla naszych uczniów z klas 1-3.

Create a piece of art: drawing – painting – poster entitled „My dreams/goals for the coming 2021”

Wymyśl I wykonaj prace: rysunek – obrazek – plakat – zatytułowany: Moje marzenia i cele w nadchodzącym 2021 roku

SIZE: any

ROZMIAR: dowolny

TECHNIQUE: pencil, crayons, coloured markers, paints, newspaper cut-outs, collage

TECHNIKA: ołówek, kredki, flamastry, farby, wycinki gazet, wyklejanka

THE PICTURE MUST INCLUDE: some of the provided structures in English that let you express your dreams, wishes and goals:

RYSUNEK MUSI ZAWIERAĆ: wybrane z ponizszych struktury po angielsku pozwalające na wyrażenie zyczen, marzen i celów:

I want…/I want to…… Chce….

I would like…… I would like to…… Chcialabym/Chciałbym……

I am going to…./I am not going to……. Zamierzam……./Nie zamierzam…….

My plan is (to) ………/My dream is (to)… Mam w planach……./Marze o…..

I dream about….. Marze o ………

I hope for…../I hope to…….. Mam nadzieje na…………/Mam nadzieje, ze……….

I am thinking about……….. Mysle o …………………

Jury: Katarzyna Zajac, Sylwia Wallis Korzeniowska, Barbara Biernat

PRIZES Nagrody: bonuses for 2nd semester 2020/21 bony na zapisy na 2 semestr 2020/21

I prize: 100 złotych

II prize: 50 złotych

III prize: 30 złotych

You need to e-mail your entry to/ Wyslij swoja prace na: info@klinyenglish.pl

Each entry: 100% mark in e-register

Kazda praca nagradzana jest ocena 100% w e-register