Struktura kursów

Struktura kursów w naszej szkole

Prowadzimy zajęcia na każdym poziomie zaawansowania, we wszystkich grupach wiekowych.

Dzieci

Symbol grupy Stopień zaawansowania Ilość* semestrów Podstawowe umiejętności
6-latki beginner początkujący 2 semestry Okres bezpodręcznikowy, pierwszy kontakt z językiem mówionym poprzez piosenki, gry i zabawy wprowadzające podstawowe słownictwo i proste zdania.
K I beginner początkujący 2 semestry Nauka języka sytuacyjnego w naturalnym dla dzieci kontekście, wprowadzenie całych zdań i dialogów, odgrywanie krótkich scenek, nacisk na poprawną wymowę.
K II elementary I 2 semestry Jak wyżej oraz powolne wprowadzanie podstawowych struktur gramatycznych: czas teraźniejszy i przeszły w dialogach, wstęp do czytania.
K III elementary II 2 semestry Doskonalenie pełnych wypowiedzi, czytania(również wersji uproszczonych książek), wprowadzenie podstawowych form wypowiedzi pisemnej.
K IV pre-intermediate I (niższy średniozaawansowany) 2 semestry Rozszerzenie słownictwa oraz wprowadzenie bardziej złżonych struktur gramatycznych, doskonalenie fonetyki, intonacji.
K V pre-intermediate II (niższy średniozaawansowany) 2 semestry Dalsze doskonalenie zdobytych umiejętności, zajęcia z native-speakerem, swobodne posługiwanie się językiem mówionym, przygotowanie do egzaminu KET.

Kontunuacja w grupach młodzieżowych

* – Zakończenie poszczególnych poziomów nauki uzależnione jest od tempa realizacji podręcznika przeznaczonego na dany poziom. W związku z tym ilość semestrów nauki przewidzianych na poszczególnych poziomach może być nieznacznie zwiększona lub zmniejszona.

Młodzież

Symbol grupy Stopień zaawansowania Ilość* semestrów Podstawowe umiejętności
T I beginner początkujący 2 semestry Pierwszy kontakt z językiem, jego strukturą, słownictwem i fonetyką, opanowanie podstawowych dialogów w sytuacjach życia codziennego.
T II elementary I 2 semestry Doskonalenie języka sytuacyjnego i podstawowych struktur gramatycznych, czasy teraźniejsze i przeszłe.
T III elementary II 1 semestr Dalsze doskonalenie języka sytuacyjnego i podstawowych struktur gramatycznych, czytanie prostych tekstów.
T IV pre-intermediate I (niższy średniozaawansowany) 2 semestry Znaczne rozszerzenie zasobu słownictwa oraz poznanie bardziej złożonych struktur gramatycznych, dobre zrozumienie tekstów oraz ze słuchu.
T V pre-intermediate II (niższy średniozaawansowany) 1 semestr Ćwiczenie swobodnej wypowiedzi, zajęcia z native-speakerem, przygotowanie do egzaminu KET.
T VI intermediate I (średniozaawansowany) 2 semestry Wprowadzenie złożonych struktur gramatycznych, poszerzenie słownictwa umożliwiającego miarę płynne wypowiedzi na szeroki zakres tematów.
T VII intermediate II (średniozaawansowany) 1 semestr Doskonalenie umiejętności zdobytych na poprzednim stopniu, przygotowanie do egzaminów PET.
Pre-FCE upper-intermediate I (wyższy średniozaawansowany – wstępnie przygotowujący do egzaminu FCE) 1-2 semestry Zapoznanie się z techniką zdawania egzaminu Cambridge FCE, analityczne spojrzenie na jęz. angielski.

Kontunuacja w grupach egzaminacyjnych

* – Zakończenie poszczególnych poziomów nauki uzależnione jest od tempa realizacji podręcznika przeznaczonego na dany poziom. W związku z tym ilość semestrów nauki przewidzianych na poszczególnych poziomach może być nieznacznie zwiększona lub zmniejszona.

Dorośli
Symbol grupy CEF Stopień zaawansowania Ilość* semestrów Podstawowe umiejętności
1 A1 beginner początkujący 1 semestr Pierwszy kontakt z językiem, jego strukturą, słownictwem i fonetyką, opanowanie podstawowych dialogów w sytuacjach życia codziennego.
2 A1 elementary 1 semestr Dalsze doskonalenie języka sytuacyjnego i podstawowych struktur gramatycznych, czasy teraźniejsze i przeszłe.
3 A2 pre-intermediate I (niższy średniozaawansowany) 1 semestr Znaczne rozszerzenie zasobu słownictwa oraz poznanie bardziej złożonych struktur gramatycznych, dobre zrozumienie tekstów oraz ze słuchu.
4 A2 pre-intermediate II (niższy średniozaawansowany) 1 semestr Dalsze rozszerzenie zasobu słownictwa oraz złożonych struktur gramatycznych, praca nad fonetyką, intonacją.
5 B1 intermediate I (średniozaawansowany) 1 semestr Dokładniejsza analiza różnorodnych struktur gramatycznych, poszerzenie słownictwa umożliwiające w miarę płynne wypowiedzi na szeroki zakres tematów.
6** B1 intermediate II (średniozaawansowany) 1 semestr Doskonalenie umiejętności zdobytych na poprzednim stopniu, wprowadzenie podstawowych idiomów, związków frazeologicznych.
7** B2 upper-intermediate I (wyższy średniozaawansowany) 1 semestr Udoskonalenie wcześniej zdobytych umiejętności oraz zapoznanie słuchaczy z różnymi stylami języka pisanego poprzez różnorodne formy wypowiedzi pisemnej.
8** B2 upper-intermediate II (wyższy średniozaawansowany) 1 semestr Dalsze doskonalenie wypowiedzi pisemnych, zwiększenie trudności tekstów słuchanych oraz swobodnej konwersacji.
9 C1 advanced/post-FCE (zaawansowany) 1-2 semestry Kurs polecany osobom, które osiągnęły poziom upper-intermediate, ale nie chcą zdawać egzaminów Cambridge oraz dla tych, którzy zdali FCE i pragną doskonalić jęz. angielski na poziomie advanced.
10 C1/C2 advanced/post-CAE (zaawansowany) 1-2 semestry Kurs polecany osobom, które pragną doskonalić znajomość jęz. angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz dla tych, którzy zdali egzamin CAE.

* – Zakończenie poszczególnych poziomów nauki uzależnione jest od tempa realizacji podręcznika przeznaczonego na dany poziom. W związku z tym ilość semestrów nauki przewidzianych na poszczególnych poziomach może być nieznacznie zwiększona lub zmniejszona.

** – Na poziomach 6-8 możliwość grup konwersacyjnych(conversation intermediate II, conversation advanced I, conversation advanced II), w których nacisk kłądzie się na rozwijanie czynnej znajomości języka w oparciu o wcześniej przyswojone wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa na danym poziomie.

Exams
Symbol grupy Ilość* semestrów Uwagi
MAT I 2 semestry Kurs przygotowujący do matury podstawowej
MAT II 2 semestry Kurs przygotowujący do matury rozszerzonej
FCE I 2 semestry Poziom upper-intermediate kursu General English z naciskiem na przygotowanie do 5 części egzaminu FCE.
FCE II 1-2 semestry Dalsze rozwijanie poszczególnych umiejętności związanych z egzaminem FCE poprzez wprowadzenie testów egzaminacyjnych równolegle z kursem.
FCE exam** 1 semestr Intensywne przygotowanie przed sesją egzaminacyjną na bazie testów egzaminacyjnych z poprzednich lat.
CAE I 2 semestry Poziom zaawansowany (advanced) ukierunkowany na przygotowanie do egzaminu CAE oraz nacisk na poszerzenie słownictwa.
CAE II 1-2 semestry Dalsze rozwijanie i pogłębianie zdobytej wiedzy; wprowadzenie testów równolegle z podręcznikiem; intensywne ćwiczenie formy wypowiedzi pisemnej.
CAE exam** 1 semestr Intensywne przygotowanie testowe przed sesją egzaminacyjną.
CPE I 2 semestry Kurs przeznaczony dla osób które zdały już egzamin CAE i pragną pogłębić swoją wiedzę w celu uzyskania certyfikatu Proficiency świadczącego o opanowaniu języka w stopniu zbliżonym do native-speakera.
CPE II 1-2 semestry Dalsze doskonalenie precyzji wypowiedzi ustnej i pisemnej; umiejętności słuchania i czytania tekstów profesjonalnych.
CPE exam** 1 semestr Intensywne przygotowanie testowe przed sesją egzaminacyjną.

* – Ilość semestrów zależy od stopnia gotowości słuchacza do zdawania egzaminu Cambridge, na podstawie wcześniej przeprowadzonych egzaminów próbnych, tzw. mock exams.
** – Sesje egzaminacyjne Cambridge Examinations odbywają się w czerwcu i grudniu każdego roku.

Dla firm

Szkolenia w firmach

Nasza szkoła współpracuje z wieloma firmami na terenie Krakowa. Zajęcia mogą się odbywać zarówno na terenie firmy jak również w naszych placówkach. Kształt i profil kursu dobieramy pod kątem indywidualnych potrzeb danej firmy. Przeprowadzamy testy i rozmowy kwalifikacyjne, konsultujemy zakres i formy szkolenia.

Współpracowaliśmy między innymi z:

  • Robobat
  • Conbest
  • Mix Biura
  • Behr
  • Budimex
  • Eris

  • Ahold
  • Bahlsen
  • Henkel Polska
  • Bank DnB Nord Polska S.A.
  • Miraculum
  • Infor Global Solutions

CEF

Common European Framework

Umiejętność A1 A2 B1 B2 C1 C2
Rozumienie – Słuchanie (słucham) Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia, dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne, a wymowa wyraźna. Potrafię zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla mnie ważnymi(np. podstawowe informacje, dotyczące mnie i mojej rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafię zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach. Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafię zrozumieć główne wątki programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie. Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka. Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności rozumiem programy telewizyjne i filmy. Nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej – słuchanej 'na żywo' czy odbieranej za pośrednictwem mediów – nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż mam trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu.
Rozumienie – Czytanie (czytam) Rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np. na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach. Potrafię czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach, dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne. Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji. Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką. Rozumiem długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet te nie związane z moją dziedziną. Rozumiem z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjnie lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie
Mówienie -Produkcja (opowiadam) Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszkam oraz ludzi, których znam. Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę. Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadnić i objaśnić własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia. Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań. Potrafię formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi, dotyczące skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub kwestie i kończyć je odpowiednia konkluzją. Potrafię przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w stylu właściwym dla danego kontekstu, w sposób logiczny i skuteczny, ułatwiający odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych najważniejszych kwestii.
Pisanie Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełnić formularze(np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo. Potrafię pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafię napisać bardzo prosty list prywatny na przykład dziękując komuś za coś. Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia. Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia. Potrafię się wypowiadać w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w prywatnym liście, w rozprawce, czy opracowaniu, podkreślając kwestie, które uważam za najistotniejsze. Potrafię dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika. Potrafię pisać płynnie, zrozumiałe teksty, stosując odpowiedni w danym przypadku styl. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w listach, opracowaniach lub artykułach, prezentując poruszane problemy logicznie i skutecznie, tak by ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. Potrafię pisać streszczenia i recenzje prac specjalistycznych i utworów literackich.