Warsztat – Konstruktywna Komunikacja

W październiku i w listopadzie nasi lektorzy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztacie opartego na idei „Porozumienia bez Przemocy”.

Głównym celem szkolenia było podnoszenie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia trudnej rozmowy z szacunkiem i w nastawieniu na kontakt z drugą osobą a także, co jest dla nas bardzo ważne, wzrost świadomości i jasności swoich potrzeb oraz znajdowanie najlepszych strategii ich zaspokojenia z zachowaniem dobrych relacji z innymi ludźmi